fbpx
Главная / Новини / Як правильно написати анотацію до наукової статті?

100% гарантія захисту ваших інтересів

Як правильно написати анотацію до наукової статті?

Як правильно написати анотацію до наукової статті?

Що таке анотація наукової статті? 

Кожна наукова стаття повинна містити визначені структурні елементи. Одним з таких є анотація – найперший, а часто єдиний елемент статті з яким зустрічається потенційно зацікавлений читач публікації. Залежно від вимог журналу, анотація повинна бути обмежена певною кількістю слів – не менше 100 та не більше 300 в окремих випадках.

Анотацією називають короткий зміст наукового дослідження (зокрема, дисертації, наукової статті, тез), в якому стисло, але суттєво охарактеризовано зміст викладений у науковій публікації.

Навіщо потрібно писати анотацію?

Анотація до статті потрібна для швидкого ознайомлення зі змістом подальшого тексту. Саме після прочитання анотації читач визначає для себе поле дослідження статті та особисту зацікавленість.

Анотація повинна описувати мету статті, методи, які використовувалися під час проведення дослідження та висновки, до яких дійшов дослідник. Відповідно до вимог написання анотації їх можна поділити на структуровані та неструктуровані. Перший варіант, це поділ анотації за конкретними пунктами. Найчастіше, це – IMRaD. Ця абревіатура пішла від англійських слів – Introduction (Вступ), Methods (Методи), Results (Результати) та Discussion (Обговорення). Проте, структура анотації зазвичай залежить від конкретних вимог того чи іншого журналу. Як варіант, це можуть бути такі елементи: Background/Purpose (Передумови/Ціль), Design/methodology/approach (Дизайн/Методологія/Підхід), Findings (Висновки) та Originality/Value (Оригінальність/Цінність). Структурована анотація допомагає чітко зазначити головні думки, які хоче донести автор до читача.

Стиль написання анотації напряму залежить від стилю тексту, з яким вона пов’язана. Якщо це наукова стаття, то анотація повинна бути викладена чітко, простими реченнями та зрозумілими словами згідно з вимогами до оформлення наукової статті. Не варто використовувати складні терміни та запозичені з інших наук слова, які ускладнюють сприйняття тексту анотації та можуть зіпсувати враження про подальший текст. Загалом, це правило корисне не лише для анотації,  й для інших наукових текстів. Щоб уникнути такої помилки можна скористатися онлайн послугою редагування тексту.

Існує декілька видів анотацій, якими повсякчас користуються у науковому світі. Отже, найбільш поширеною є довідкова анотація, яка призначена для поверхневого та швидкого ознайомлення читача або рецензента зі змістом наукової публікації. Для такого виду анотації характерна лаконічна мова, відсутність деталізованої оповіді про досліджуваний предмет, але при цьому – достатня повнота та конкретність.

Рекомендаційна анотація має на меті, окрім загального огляду, показати місце досліджуваної теми в контексті інших досліджень. Це певна історіографія, в якій охарактеризоване чітке місце даної статті.

Також є загальна анотація, якій притаманна загальновживана термінологія, узагальнений огляд та легке сприйняття тексту широким колом читачів та спеціалізована анотація, яка розрахована на вузьке коло фахівців, знайомих зі спеціалізованими поняттями.

Кожна анотація до наукової статті завершується ключовими словами. Це перелік слів або словосполучень, за якими легко можна знайти статтю серед загалу інформації. Сучасною мовою “ключові слова” можна назвати “тегами” (з англ. “tag” – ярлик), які популярні в соцмережах, адже допомагають знайти відповідну інформацію. Ключові слова мають повторюватися як в основному тексті, так і в анотації, щоб покращити шанси знайти цю публікацію при пошуку.

Прикладом гарної анотації може бути анотація з такими структурними елементами та загальними фразами:

Мета – метою наукової роботи є дослідження принципів діяльності та аспектів розвитку…

Дизайн/методологія/підхід – з використанням методів наукового дослідження, як дослідницького, так і аналітичного, проведено оцінку діяльності … Методологія дослідження полягає в аналізі теоретико-методологічних підходів та проведенні дослідження перспектив розвитку…

Висновки – проведене дослідження характеризує основні принципи … Важливими є перспективи подальших досліджень у напрямку …

Оригінальність/цінність – отримані результати можуть бути використані в практичній підготовці студентів для їх подальшого вступу до вищих навчальних закладів та вдосконалення процесу розробки комплексу освітніх програм в університетах. У науковій роботі вперше розглядаються принципи та чинники розвитку …”

Отже, як написати правильну анотацію? Перш за все, визначити структуру та дотримуватись її. Для чіткого викладу матеріалу, важливо бути добре ознайомленим із головним текстом, мати уявлення про головні та другорядні цілі публікації. Корисним буде вживання безособових дієслів, зокрема, “охарактеризовано”, “проаналізовано”, “розглядається”, “визначено/доведено” тощо. В анотації забороняється посилатися на інших авторів, не бажано писати від першої особи.

Загальним призначенням анотації є допомогти читачеві знайти потрібну інформацію швидко та легко скласти уявлення про текст, який слідує за нею. Тому потрібно взяти до уваги правила написання анотації та врахувати її структуру.

Редакція statti.in.ua продовжує працювати на науковому фронті та надавати послуги з наукового консалтингу. Ми раді допомогти в питаннях публікації Ваших статей, надаємо консультації та пропонуємо послуги з цитування статей.

Контактні дані:
+38 (096) 141-36-70 Аїда
+38 (095) 535-26-94 Ярослав

Як правильно написати анотацію до наукової статті? - statti.in.ua

Як правильно написати анотацію до наукової статті?

ПЕРЕВАГИ СПІВПРАЦІ З НАМИ


Прозорість процесу

Легальність співпраці

Супровід та підтримка

Реалістичний підхід

Як правильно написати анотацію до наукової статті?

ОСТАННІ ВІДГУКИ


Як правильно написати анотацію до наукової статті?
Як правильно написати анотацію до наукової статті?

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ


ТЕЛЕФОН

ГРАФІК РОБОТИ

пн - пт з 09:00 по 18:00
сб - нд з 10:00 по 16:00

  Залишити заявку

   Залишити заявку

    Залишити відгук


     ЗАЯВКА НА ПУБЛІКАЦІЮ

     Ця інформація не продається, не передається третім особам і не використовується в особистих або комерційних цілях. Збирається виключно з метою надання редакторам наукових журналів на їх вимогу.

     Прізвище (на укр.)

     Ім'я по батькові (на укр.)

     Серія та номер паспорту

     Повна адреса проживання

     Посада (на укр).

     Науковий ступінь та Вчене звання (на укр.)

     Прізвище (на англ.)

     Ім'я (на англ, згідно закордонного паспорту).

     Посада (на англ.)

     Науковий ступінь та Вчена звання (на англ.)

     Місце праці (повна назва навчального закладу) (на укр.)

     Факультет та кафедра основного місця праці (на укр.)

     Назва ЗВО основного місця праці (на англ.)

     Факультет та кафедра (на англ.)

     ORCID

     Адреса Нової Пошти (для паперового примірника, якщо є така можливість).

     EMAIl

     Номер телефону.


     КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ


     ТЕЛЕФОН

     ГРАФІК РОБОТИ

     Менеджер:


     пн - пт з 09:00 до 18:00

     сб - нд з 10:00 до 16:00


     Ярослав:


     24/7 00:00 до 24:00

     +38 (095) 535 26 94