fbpx
Главная / Новини / Що таке міждисциплінарні наукові дослідження? Публікація результатів міждисциплінарного дослідження

100% гарантія захисту ваших інтересів

Що таке міждисциплінарні наукові дослідження? Публікація результатів міждисциплінарного дослідження

Що таке міждисциплінарні наукові дослідження? Публікація результатів міждисциплінарного дослідження

Сутність міждисциплінарного дослідження

 

Міждисциплінарні дослідження є елементом пізнання світу та розкриття його внутрішніх взаємодій. Воно є науковим і зорієнтоване на розширення фундаментальних знань. Тобто міждисциплінарне дослідження (або інтердисциплінарне дослідження) – це наукове дослідження, яке використовує знання та методи з різних наукових дисциплін для вирішення комплексних проблем або вивчення складних явищ. Фактично це окрема наука, яка реалізується з використанням різних методів, підходів та теорій, що надає можливість отримати більш повну і точну картину об’єкту вивчення. По характеру дії міждисциплінарність вирішує конкретні проблеми або питань. Ці дослідження можуть здійснюватися в рамках одного університету або між різними організаціями з специфічної теми дослідження.

Характеристика міждисциплінарного дослідження

 

Основні характеристики міждисциплінарних досліджень включають:

 • використання знань з різних дисциплін і потребують використовування різних знання, щоб дати відповіді на складні питання;
 • співпрацю між дослідниками з різних дисциплін, що мають різні підходи до розуміння та вирішення проблеми:
 • розвиток нових методів, які можуть бути застосовані в різних областях діяльності людини:
 • підвищення якості досліджень, оскільки дозволяють використовувати більше знань та досвіду у вивчені явищ та процесів;
 • розвиток нових областей знань, допомагають відкрити нові такі області знань, які раніше не досліджувалися окремо:
 • різноманітність дослідницьких питань і  вимагають від дослідників розгляду взаємообумовлених питань.

Принципи міждисциплінарного дослідження

 

 1. Комплексність: дослідження має включати знання з різних наукових галузей, що дозволяє зрозуміти проблему або явище в контексті системного підходу.
 2. Взаємодія: дослідження передбачає взаємодію між фахівцями різних наукових галузей, які обмінюються ідеями, методами та знаннями.
 3. Інтердисциплінарність: дослідження має бути спрямоване на інтеграцію знань та методів з різних наукових галузей з метою досягнення цілей дослідження.
 4. Системність: дослідження має досліджувати явище або проблему в контексті системи, в яку вона входить, з урахуванням всіх взаємозв’язків та взаємодій.
 5. Інноваційність: дослідження має бути спрямоване на розробку нових знань та методів, що дозволяють розв’язувати складні проблеми та впроваджувати інноваційні технології.
 6. Комунікація: дослідження має передбачати обмін інформацією та досвідом між фахівцями з різних наукових галузей, що сприяє розумінню та вирішенню проблеми.

Вказана характеристика їх відзначає специфічну методологію наукових досліджень

Переваги міждисциплінарного дослідження

 

 1. Комбінування різних підходів та методів з різних областей. Це може призвести до виникнення нових ідей та підходів, які не можуть бути розроблені у рамках традиційного наукового підходу.
 2. Дозволяють поширювати знання в різних галузях. Це дозволяє фахівцям з однієї галузі знань отримати нові знання в інших галузях.
 3. Призводять до створення нових технологій, які можуть мати практичне застосування.
 4. Можуть допомогти в розвитку нових галузей знань, що в майбутньому стають ключовими в науці та технологіях та вирішують складну проблематику.
 5. Розвивають міжкультурні комунікації. Збільшують кількість спільних проектів між фахівцями з різних країн.

Недоліки міждисциплінарного дослідження

 

Перш за все – це складнощі з комунікацією. представники різних дисциплін можуть мати різний фаховий жаргон та різне розуміння ключових понять, що може призвести до непорозумінь. Крім того, різні дисципліни можуть мати різні підходи до дослідження та аналізу даних, що може призвести до розбіжностей у висновках та рекомендаціях. Відсутність глибокого знання в області інших дисциплін: навіть якщо учасники дослідження знайомі з основними поняттями та методами інших дисциплін, вони можуть не мати достатнього рівня експертизи, щоб докладно розібратися в конкретній проблемі.

Іншим аспектом недоліків є складність структури наукового дослідження його управління в проведенні. Міждисциплінарне дослідження є складним у плані організації та координації роботи всіх учасників проекту. А відсутність чіткої структури у проведенні їх часто призводить до недостатнього контролю та неефективного використання виділених ресурсів. Отже, хоча міждисциплінарне дослідження має багато переваг, необхідно враховувати його недоліки та забезпечувати відповідну організацію та підготовку учасників.

Процедура проведення міждисциплінарних досліджень

 

Процедура проведення міждисциплінарних досліджень може варіюватися в залежності від конкретної проблематики та складу учасників проекту. Однак,слід орієнтуватись на основні етапи:

 1. Визначення проблематики: учасники проекту визначають конкретну проблему, яку планують вирішити та яка потребує міждисциплінарного підходу.
 2. Формування команди: формується команда з представників різних наукових дисциплін, які мають релевантні знання та навички для розв’язання конкретної проблематики.
 3. Розробка плану дослідження: команда розробляє план дослідження, включаючи постановку завдань, визначення методів дослідження та збору даних, аналіз отриманих результатів та формування висновків.
 4. Реалізація дослідження: команда здійснює дослідження, збирає та аналізує дані, обговорює результати та здійснює необхідні корективи до плану дослідження.
 5. Формулювання висновків та рекомендацій: на основі отриманих результатів, команда формулює висновки та рекомендації з приводу вирішення конкретної проблематики.
 6. Подання результатів дослідження: результати дослідження можуть бути опубліковані в наукових журналах, представлені на конференціях або передані зацікавленим сторонам.

Оцінка результатів дослідження: результати дослідження оцінюються з точки зору їх ефективності у вирішенні поставленої проблематики та можуть слугувати основою для подальших досліджень

Оформлення результатів міждисциплінарного дослідження

 

Оформлення результатів міждисциплінарного дослідження для наукової публікації може бути складним завданням, оскільки потрібно узгодити різні методи та теорії з різних наукових галузей. Проте, слід дотримуватись деяких правил та стандартів, що може допомогти зробити публікацію більш зрозумілою та наочною для читачів. Перед тим, як почати писати, виконайте літературний огляд теми, яку ви досліджуєте. Це допоможе вам зрозуміти, що вже було зроблено в цій галузі та які дослідження ви можете запропонувати. У вступі потрібно коротко описати проблему або явище, що досліджується, та обґрунтувати необхідність міждисциплінарного підходу до її вивчення. Методологія: у цьому розділі потрібно описати методи та підходи, що використовувалися в дослідженні, та пояснити, чому вони були обрані. У розділі результатах зазвичай включають аналіз та інтерпретацію даних, які були зібрані та оброблені з використанням різних методів з різних наукових дисциплін. В розділі обговорення висвітлюють наступні питання особливості міждисциплінарних досліджень, зокрема, саму тему дослідження, їхній інноваційний потенціал, взаємодію різних наукових дисциплін, складнощі при взаємодії та здобутки науковців по суміжних галузям. І подається порівняння з результатами з інших досліджень в тому ж самому або схожому полі знань чи  подібних проблем. Це допомагає з’ясувати, наскільки проведені дослідження додають нові знання та вказує на їх значущість для теорії і практики та формування інновацій. У висновках важливо вказати головні результати, досягнення та відкриття проведеного дослідження. Описати вплив дослідження на різні дисципліни, які були включені до дослідження. Наприклад, які нові підходи та методи можуть бути застосовані в різних галузях, що досліджувалися. Необхідно вказати можливості для подальшого розширення цього дослідження.

Джерела:

 1. Мiждисциплiнарнi дослідження http://lua.pp.ua/3/217975.html
 2. Тріумфи та випробування міждисциплінарних досліджень: роздуми про недисциплінованість дисциплін https://council.science/uk/current/blog/the-triumphs-and-trials-of-transdisciplinary-research-reflections-on-the-un-disciplining-of-disciplines/
 3. Про схвалення Концепції розвитку Національної академії наук України на 2014 – 2023 роки https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0187550-13#Text
 4. Мiждисциплiнарнi дослідження складних систем http://iscs-journal.npu.edu.ua/
Що таке міждисциплінарні наукові дослідження? Публікація результатів міждисциплінарного дослідження - statti.in.ua

Що таке міждисциплінарні наукові дослідження? Публікація результатів міждисциплінарного дослідження

ПЕРЕВАГИ СПІВПРАЦІ З НАМИ


Прозорість процесу

Легальність співпраці

Супровід та підтримка

Реалістичний підхід

Що таке міждисциплінарні наукові дослідження? Публікація результатів міждисциплінарного дослідження

ОСТАННІ ВІДГУКИ


Що таке міждисциплінарні наукові дослідження? Публікація результатів міждисциплінарного дослідження
Що таке міждисциплінарні наукові дослідження? Публікація результатів міждисциплінарного дослідження

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ


ТЕЛЕФОН

ГРАФІК РОБОТИ

пн - пт з 09:00 по 18:00
сб - нд з 10:00 по 16:00

  Залишити заявку

   Залишити заявку

    Залишити відгук


     ЗАЯВКА НА ПУБЛІКАЦІЮ

     Ця інформація не продається, не передається третім особам і не використовується в особистих або комерційних цілях. Збирається виключно з метою надання редакторам наукових журналів на їх вимогу.

     Прізвище (на укр.)

     Ім'я по батькові (на укр.)

     Серія та номер паспорту

     Повна адреса проживання

     Посада (на укр).

     Науковий ступінь та Вчене звання (на укр.)

     Прізвище (на англ.)

     Ім'я (на англ, згідно закордонного паспорту).

     Посада (на англ.)

     Науковий ступінь та Вчена звання (на англ.)

     Місце праці (повна назва навчального закладу) (на укр.)

     Факультет та кафедра основного місця праці (на укр.)

     Назва ЗВО основного місця праці (на англ.)

     Факультет та кафедра (на англ.)

     ORCID

     Адреса Нової Пошти (для паперового примірника, якщо є така можливість).

     EMAIl

     Номер телефону.


     КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ


     ТЕЛЕФОН

     ГРАФІК РОБОТИ

     Менеджер:


     пн - пт з 09:00 до 18:00

     сб - нд з 10:00 до 16:00


     Ярослав:


     24/7 00:00 до 24:00

     +38 (095) 535 26 94