fbpx
Главная / Новини / Процес підготовки наукової статті у фахове видання

100% гарантія захисту ваших інтересів

Процес підготовки наукової статті у фахове видання

Процес підготовки наукової статті у фахове видання

Професійні журнали категорії Б — це авторитетні видання, які ставлять дуже високі вимоги до якості написання наукових статей. Тож вони відповідають необхідним нормативним вимогам. Більш авторитетні за них тільки журнали категорії А, які індексуються в міжнародних наукометричних базах Web of Science та Scopus.

Публікація наукових статей у фахових виданнях категорії Б зазвичай потрібна претендентам на вчене звання, здобувачам наукового ступеня, вченим, що претендують на звання доцента або професора, претендентам на гранти тощо. Вона допомагає набрати необхідну сумарну кількість наукових публікацій, бо зазвичай далеко не у всіх є час та можливість публікуватися тільки в журналах категорії А.

Не зважаючи на те, що отримати публікацію статті в фаховому виданні категорії Б нібито легше, до 70% перших заявок відхиляється. Тож до підготовки статті, що буде надаватися в редакцію, треба поставитися дуже серйозно. Далі розглянемо, як виглядає процес підготовки наукової роботи до публікації.

План статті:

Підбір теми наукової публікації та її зв’язок з науковим дослідженням вченого

 

Підбір теми — один з найважливіших кроків на початку роботи над науковою статтею. Якщо вона збігається з поточним дослідженням вченого, та ще є новітньою, цікавою та актуальною, то це великий плюс. Але буває так, що тематика цікава тільки вузькому колу. Тоді треба подумати, може варто взяти близьку за спеціалізацією тему. Бо навіть хороша робота, але мало цікава широкому колу, не буде цитуватися, а значить не вплине на підвищення рейтингу науковця, і він не отримає потрібного визнання серед своїх колег.

Для того, щоб тема була популярною, треба вивчити попит, перечитати найпопулярніші статті у напрямку, в якому ви працюєте чи добре орієнтуєтеся. Також не обов’язково брати в роботу тематику, над якою працюєте саме зараз, спробуйте взяти тему, в якій хотіли б добре розібратися.

Це стосується тільки вчених, які вже захистилися. Але якщо ви маєте захищати дисертацію, то тема повинна з нею збігатися, інакше стаття не може бути доданою до її сторінок.

Також враховуйте такі моменти:

 • актуальність теми та унікальність думок як з теоретичної, так і з практичної точки зору;
 • можливість вирішити за допомогою наукової статті конкретні виробничі або суспільні потреби;
 • наявність поточних наукових знань з цієї тематики, що вже набули загального визнання;
 • можливість висвітлити з теми питання, які були перевірені недостатньо, та вимагають додаткового дослідження чи обґрунтування;
 • технічну можливість провести дослідження;
 • можливість всебічно та обґрунтовано висвітлити наукову працю на 10-15 сторінках;
 • можливість за допомогою поточної наукової статті доповнити вашу дисертацію.

Взагалі, процес вибору теми дослідження складається з таких етапів:

 • Вибір теми, яка може бути частиною наукової проблеми та охоплювати одне чи кілька питань поточного дослідження.
 • Вивчення актуальності проблеми, обґрунтування та уточнення теми.
 • Конкретизація теми — коротка анотація суті дослідження.
 • Затвердження теми перед поданням заявки.

Процес підготовки наукової статті у фахове видання - 1 - statti.in.ua

Опрацювання фахової літератури

 

Для того, щоб якісно розкрити тему наукової роботи, потрібно опрацювати багато джерел. Досвідчені спеціалісти надають рекомендації, як можна швидко підібрати потрібні джерела:

 • завжди занотовуйте всі джерела, які ви досліджуєте під час роботи, тоді ви швидко зможете повернутися до них та пригадати, які саме можна використати для створення списку спеціалізованої літератури;
 • якщо користуєтесь електронними посібниками, робіть закладки в браузері, розкладаючи їх у папки за темами, або використовуйте таблиці exсel, створюючи власну бібліотечну базу;
 • перечитайте наукові статті, які підходять до вашої тематики, та випишіть всі джерела для самостійного опрацювання; потім виберіть найбільш відповідні до вашого дослідження — з них ви точно зможете почерпнути нові думки.

Одразу можете готувати оформлення літератури у вигляді списку. В цьому вам може допомогти сервіс ВАК, де вам потрібно вибрати вид наукової роботи та заповнити інші поля, після чого ви отримаєте у списку праворуч правильно оформлене джерело.

Процес підготовки наукової статті у фахове видання - 2 - statti.in.ua

Складання плану наукової статті

 

План статті може бути написаний в довільній формі, але він повинен послідовно розкривати процес вашого дослідження. Своєю чергою процес складається з таких етапів:

 • Виявлення проблем.
 • Виникнення ідей.
 • Формулювання основних понять та міркувань.
 • Висування гіпотез.
 • Збір, аналіз та узагальнення наукових фактів.
 • Доведення міркувань, висунутих гіпотез, пропозиції до формулювання законів, теорій тощо.

Процес підготовки наукової статті у фахове видання - 3- statti.in.ua

Тож в плані повинно бути чітко видно: проблему, цілі, завдання, поняттєву базу та інші елементи дослідження.

Написання тексту наукової роботи

 

Після того, як ви зібрали всі необхідні матеріали для детального опрацювання, можна розпочати написання основного тексту статті. Намагайтеся під час процесу слідкувати за послідовністю думки. Не треба прагнути зробити ідеальну роботу з першого разу, бо доведеться дуже довго сидіти над чистим аркушем.

Зважайте на те, що статтю можна і потрібно буде вичитувати, виправляти, структурувати доти, доки ви не відчуєте, що робота викладена вдумливо, послідовно і є закінченою. Навіть після цього ваш науковий керівник чи редактор обов’язково знайде в ній недоліки. І будьте готові продовжити її вдосконалення.

Якщо не знаєте, як почати написання статті, спробуйте скористатися диктофоном. Можливо, вам буде простіше формулювати думки вголос. Ви можете почати їх записувати ще під час аналізу та вивчення літератури. Таким чином ви точно нічого не забудете, не пропустите. А потім просто розшифруєте записи та структуруєте інформацію.

Формулювання висновків наукової статті

 

Усупереч поширеної думки, висновки в науковій статті  — це не стислий переказ основних ідей матеріалу, бо вони будуть в анотації (про це докладніше нижче). Висновки наукової роботи — це окремі нові тези, які повинні показати науковій спільноті подальші перспективи дослідницької діяльності чи розробки у визначеній галузі. Висновки повинні запам’ятатися читачеві і розбудити здорове почуття цікавості та бажання читати інші статті автора.

Оформлення наукової статті та підготовка анотації

 

Гарно та якісно оформлена робота — це половина успіху. Бо акуратну роботу не тільки легше вивчати. Вона показує автора як уважного до деталей виконавця, що своєю чергою може опосередковано вказувати на якість його самої дослідницької діяльності.

Обов’язково вивчить вимоги журналу до оформлення наукової статті (які відступи робити, яким шрифтом, кеглем писати тощо). І враховуйте, що незалежно від загальних вимог, в науковій статті повинні бути обов’язкові розділи:

 • Індекси УДК, авторський знак і коди JEL.
 • Анотація2, що відображає стислий зміст дослідження — від двох речень до 100 слів, або 1800 символів.
 • Ключові слова, за якими відбуватиметься пошук статті в наукометричних базах.
 • Вступ, в якому має міститься основна проблема, її зв’язок з актуальними соціальними завданнями, аналіз попередніх досліджень, цитування тощо.
 • Мета наукової статті, що випливає з попереднього пункту.
 • Результати — виклад основного матеріалу з обґрунтуванням отриманих результатів на основі аналізу фактів.
 • Висновки — практичне значення дослідження та перспективи подальших розробок у вибраній галузі.
 • Список використаної літератури3.

Про сервіс BAK, що допомагає зробити правильне оформлення списку літератури ми розповідали вище.

2 Анотація — один з найважливіших розділів статті, бо зазвичай це перше, на що звертає увагу редактор. Після ознайомлення з нею він приймає рішення, чи варто взагалі вивчати наданий матеріал. Тож зробіть її стислою, але змістовною та цікавою.

3 Під час оформлення наукової статті дуже важливо правильно вказати відповідні джерела. Бо якщо вони не будуть збігатися з тематикою дослідження, це привід для відмови у публікації. Також перегляньте вимоги видавництв щодо оформлення списку літератури: коми, крапки пробіли між назвами документів та ініціалами авторів мають бути на своїх місцях.

Деякі журнали не приймають список, якщо усі джерела старіші за 5 років. Інші вибагливі до відсутності «сірої» (не індексованої) літератури. Тож звертайте увагу на співвідношення старих та нових джерел, використовуйте якісні наукові публікації для цитування.

Надсилання наукової статті у редакцію

 

Коли оформлення наукової статті завершено, і ви вже визначилися, де опублікувати наукову статтю, можна надсилати її у вибраний вами раніше журнал.

Час очікування відповіді залежить від багатьох факторів:

 • чи є відкриті пропозиції для публікацій у фаховому журналі (це означає швидкий випуск видання, де може не вистачати якісних матеріалів через звільнення заброньованого місця), в якому може доведеться стати у чергу для публікації у наступному випуску;
 • чи гарно оформлена робота та, чи не містить вона помилок;
 • як довго та наскільки ретельно перевіряються редакторами готові роботи тощо.

Але якщо відповіді немає протягом місяця, спробуйте нагадати про себе, та надіслати листа у службу підтримки.

Доопрацювання наукової статті та врахування зауважень рецензентів

 

Рецензія — дуже важливий етап, що впливає на те, як зустріне статтю наукова спільнота. Навіть якщо робота не містить значних помилок, досвідчені редактори краще знають свою аудиторію, тож можуть запропонувати додаткове опрацювання матеріалу, щоб зробити його кориснішим та цікавішим для читача. Поставтеся до всіх зауважень рецензентів з повагою та пильно внесіть усі необхідні правки.

Публікація остаточного варіанту наукової статті

 

Якщо ви уважно виконали всі побажання рецензентів, то більше причин для відмов у редакторів бути не повинно. Тож ви отримаєте позитивну відповідь. Якщо ж ви щось випустили з уваги, то доведеться повернутися на попередній етап і знову очікувати на підтвердження публікації. За статистикою цей процес може повторюватися до 3 разів і більше.

Ми розуміємо, що складно передбачити відповідь редакторів з першого разу, але коли вже є досвід, то можна завжди отримувати 100% результати. Досвідчені науковці, що входять до нашої редакторської команди, можуть передбачити можливі проблеми, до етапу подання заявки.

Тож якщо ви хочете прискорити публікацію та індексацію вашої роботи у фахових виданнях, замовте консультацію наших експертів. Це дозволить вам не відкладати досягнення цілей ще на квартал, пів року або рік.

Тисніть на кнопку для замовлення послуги, та досягайте наукових цілей найближчим часом!

Джерела:

 1. Оформлення фахової наукової статті  (ВАК 2021)
 2. Вибір теми для наукової статті
 3. МЕТОДИКА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
 4. План наукової статті
 5. Методика написання наукової статті
Процес підготовки наукової статті у фахове видання - statti.in.ua

Процес підготовки наукової статті у фахове видання

ПЕРЕВАГИ СПІВПРАЦІ З НАМИ


Прозорість процесу

Легальність співпраці

Супровід та підтримка

Реалістичний підхід

Процес підготовки наукової статті у фахове видання

ОСТАННІ ВІДГУКИ


Процес підготовки наукової статті у фахове видання
Процес підготовки наукової статті у фахове видання

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ


ТЕЛЕФОН

ГРАФІК РОБОТИ

пн - пт з 09:00 по 18:00
сб - нд з 10:00 по 16:00

  Залишити заявку

   Залишити заявку

    Залишити відгук


     ЗАЯВКА НА ПУБЛІКАЦІЮ

     Ця інформація не продається, не передається третім особам і не використовується в особистих або комерційних цілях. Збирається виключно з метою надання редакторам наукових журналів на їх вимогу.

     Прізвище (на укр.)

     Ім'я по батькові (на укр.)

     Серія та номер паспорту

     Повна адреса проживання

     Посада (на укр).

     Науковий ступінь та Вчене звання (на укр.)

     Прізвище (на англ.)

     Ім'я (на англ, згідно закордонного паспорту).

     Посада (на англ.)

     Науковий ступінь та Вчена звання (на англ.)

     Місце праці (повна назва навчального закладу) (на укр.)

     Факультет та кафедра основного місця праці (на укр.)

     Назва ЗВО основного місця праці (на англ.)

     Факультет та кафедра (на англ.)

     ORCID

     Адреса Нової Пошти (для паперового примірника, якщо є така можливість).

     EMAIl

     Номер телефону.


     КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ


     ТЕЛЕФОН

     ГРАФІК РОБОТИ

     Менеджер:


     пн - пт з 09:00 до 18:00

     сб - нд з 10:00 до 16:00


     Ярослав:


     24/7 00:00 до 24:00

     +38 (095) 535 26 94